Forside
Sparring - hvordan?
IT
Forretningsudvikling
Organisation og ledelse
Om Ruben
Kontakt
   
 

Sparring

Sparring ser jeg som noget andet og mere end coaching. For som sparringspartner bidrager jeg dels med spørgsmål og nye perspektiver, der kan hjælpe dig med at se udfordringer i et nyt lys og finde nye løsninger. Dels med konkret faglig rådgivning med baggrund i mine mange årlige erfaringer som leder, program- og porteføljeleder og solid IT-teknologisk indsigt.

Som din faglige, personlige sparringspartner kan jeg bl.a. hjælpe dig med at:

 • Skabe værdi og fremdrift for virksomheden
 • Anvende ressourcerne optimalt
 • Sikre effektive processer
 • Implementere en organisationskultur, som understøtter virksomhedens strategi
 • Good practice (IT drift samt projekt- og programledelse)
 • Jeg kombinerer specialistviden med gode kommunikationsevner og solid erfaring inden for management og trækker på min viden inden for disse tre felter:  

 • IT
 • Forretning
 • Ledelse og organisation
 • Hos mig får du sparring med overskud. Som sparringspartner kan jeg hjælpe dig til at se de enkelte udfordringer i et større perspektiv. Mine styrker som sparringspartner er:

 • Fokus på mål og resultater
 • Nytænkning, nye perspektiver
 • Engagement og empati
 • Øje for det store billede
 • Jeg kan både fungere som din rådgiver og påtage mig konkrete opgaver f.eks. som projektleder.

  Som din sparringspartner kan jeg give dig med- og modspil både på den løbende drift og på udvikling af nye projekter og aktiviteter. Står du overfor udfordringer som f.eks. at skulle effektivisere, optimere eller outsource IT aktiviteterne, kan du bruge mig som rådgiver.

  Ligesom jeg yder rådgivning om projektstyring, forretningsudvikling og optimering af processer og organisation. Ud over løbende rådgivning kan jeg f.eks. bidrage med:

 • At udføre analyser og indsamle data, der kan danne grundlag for beslutninger
 • At facilitere eller lede processer
 • At lede konkrete projekter
 • Samarbejdet kan være af kortere eller længere varighed.  

  Jeg har en aftale med et SKI godkendt konsulenthus, således at mine ydelser kan leveres under SKI aftalen.

     
   
    Ruben Kopp Pedersen, Svanholmsvej 9, 1905 Frb. C. Tlf. 70 20 39 19 Mail: ruben@kopp.biz